Công Tắc Ổ Cắm Rival

Nút nhấn chuông có đèn báo 10A, 72mm

Nút nhấn chuông có đèn báo 10A, 72mm

AR2BSL
40.500 ₫
Liên hệ
Nắp che trơn 12mm

Nắp che trơn 12mm

ARB12
3.500 ₫
Liên hệ
Nắp che trơn 24mm

Nắp che trơn 24mm

ARB24
4.500 ₫
Liên hệ
Mặt đơn 24mm

Mặt đơn 24mm

AR1
19.500 ₫
Liên hệ
Mặt đôi 2x24mm

Mặt đôi 2x24mm

AR2
19.500 ₫
Liên hệ
Mặt ba 72mm

Mặt ba 72mm

AR3
19.500 ₫
Liên hệ
Công tắc đơn 1 chiều 16A, 24mm

Công tắc đơn 1 chiều 16A, 24mm

AR11S
23.500 ₫
Liên hệ
Công tắc đơn 2 chiều 16A, 24mm

Công tắc đơn 2 chiều 16A, 24mm

AR12S
30.500 ₫
Liên hệ
Công tắc đơn 1 chiều 16A, 36mm

Công tắc đơn 1 chiều 16A, 36mm

AR11M
30.500 ₫
Liên hệ
Công tắc đơn 2 chiều 16A, 36mm

Công tắc đơn 2 chiều 16A, 36mm

AR12M
30.500 ₫
Liên hệ
Công tắc đơn 1 chiều 16A, 72mm

Công tắc đơn 1 chiều 16A, 72mm

AR11B
34.500 ₫
Liên hệ
Công tắc đơn 2 chiều 16A, 72mm

Công tắc đơn 2 chiều 16A, 72mm

AR12B
38.500 ₫
Liên hệ