18006292

VN

Đèn Gắn Tường

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL06C2E27

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL06C2E27

Đui đèn : E27
Cấp IP54
AWL06C2E27
315.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL05C2E27

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL05C2E27

Đui đèn : E27 Chỉ số
Cấp IP54
AWL05C2E27
395.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL05C2153/4/6

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL05C2153/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Hệ số công suất >= 0.5
Cấp IP54
AWL05C2153/4/6
675.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL06C1E27

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL06C1E27

Đui đèn : E27 Chỉ số
Cấp IP54
AWL06C1E27
315.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL05C1E27

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL05C1E27

Đui đèn : E27
Cấp IP54
 
AWL05C1E27
315.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL05C1153/4/6

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 15W - AWL05C1153/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Hệ số công suất >= 0.5
Cấp IP54
AWL05C1153/4/6
615.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 8W - AWL04C2083/4/6

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 8W - AWL04C2083/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Hệ số công suất >= 0.5
Cấp IP54
AWL04C2083/4/6
695.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 6W - AWL04C2063/4/6

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 6W - AWL04C2063/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Hệ số công suất >= 0.5
Cấp IP54
AWL04C2063/4/6
535.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 4W - AWL04C2043/4/6

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 4W - AWL04C2043/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Hệ số công suất >= 0.5
Cấp IP54
AWL04C2043/4/6
415.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 3W - AWL03C4033/4/6

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 3W - AWL03C4033/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Hệ số công suất >= 0.5
Cấp IP54
AWL03C4033/4/6
575.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 3W - AWL03C2033/4/6

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 3W - AWL03C2033/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Hệ số công suất >= 0.5
Cấp IP54
AWL03C2033/4/6
515.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 2W - AWL02C2023/4/6

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 2W - AWL02C2023/4/6

CRI = 80
Chip led Epistar
Tuổi thọ : 50.000h
Hệ số công suất >= 0.5
Cấp IP54
AWL02C2023/4/6
495.000 ₫
Liên hệ