Đèn Ngoài Trời

Đèn Đường LED 150W

Đèn Đường LED 150W

AST01C01504/5/6
8.750.000 ₫
Liên hệ
Đèn Pha LED 20W

Đèn Pha LED 20W

AFL01C0203/4/6
415.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 300W - AEF01C3006

ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 300W - AEF01C3006

CRI = 70
Chip led CREE
Tuổi thọ: 50.000h
Hệ số công suất = 0.9
Cấp IP66
AEF01C3006
15.500.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 200W - AEF01C2006

ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 200W - AEF01C2006

CRI = 70
Chip led CREE
Tuổi thọ: 50.000h
Hệ số công suất = 0.9
Cấp IP66
AEF01C2006
12.500.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 150W - AEF01C1506

ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 150W - AEF01C1506

CRI = 70
Chip led CREE
Tuổi thọ: 50.000h
Hệ số công suất = 0.9
Cấp IP66
AEF01C1506
11.500.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 120W - AEF01C1206

ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 120W - AEF01C1206

CRI = 70
Chip led CREE
Tuổi thọ: 50.000h
Hệ số công suất = 0.9
Cấp IP66
AEF01C1206
9.500.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 100W - AEF01C1006

ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 100W - AEF01C1006

CRI = 70
Chip led CREE
Tuổi thọ: 50.000h
Hệ số công suất = 0.9
Cấp IP66
AEF01C1006
9.500.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 80W - AEF01C0806

ĐÈN LED PHA CHỐNG NỔ 80W - AEF01C0806

CRI = 70
Chip led CREE
Tuổi thọ: 50.000h
Hệ số công suất = 0.9
Cấp IP66
AEF01C0806
7.500.000 ₫
Liên hệ
Đèn Đường LED 100W

Đèn Đường LED 100W

AST02C1003/4/6
1.650.000 ₫
Liên hệ
Đèn Đường LED 50W

Đèn Đường LED 50W

AST02C0503/4/6
950.000 ₫
Liên hệ
Đèn Đường LED 30W

Đèn Đường LED 30W

AST02C0303/4/6
750.000 ₫
Liên hệ
Đèn Đường LED 180W

Đèn Đường LED 180W

AST01C01804/5/6
9.450.000 ₫
Liên hệ