Exit & Emergency

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 205B

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 205B

ALEMA205B
950.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 648B

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 648B

ALEm648B
995.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C205

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C205

Công suất  : 5W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L385xW160xH26
Điện áp  : 220-240V
   

AEX03C205
1.450.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C203

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C203

Công suất  : 3W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L350xW142xH20
Điện áp  : 220-240V

AEX01C203
345.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM 2 MẶT 203AE

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM 2 MẶT 203AE

Công suất  : 3W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L350xW142xH20
Điện áp  : 220-240V

ALEX 203AE
329.000 ₫
Liên hệ
BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG 205C

BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG 205C

ALEM 205C
1.200.000 ₫
Liên hệ
BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG ALEM8W

BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG ALEM8W

ALEM8W
1.450.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM   103AE

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM 103AE

Công suất  : 3W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L350xW142xH20
Điện áp  : 220-240V

ALEX 103AE
319.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 205A

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 205A

ALEMA205A
1.600.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 628B

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 628B

ALEm628B
645.000 ₫
Liên hệ
BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG C203

BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG C203

AEM01C203
1.350.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C103

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C103

Công suất  : 3W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L350xW142xH20
Điện áp  : 220-240V

AEX01C103
335.000 ₫
Liên hệ