Exit & Emergency

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 205B

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 205B

ALEM205B
1.250.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 648B

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 648B

ALEm648B
1.050.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C205

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C205

Công suất  : 5W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L385xW160xH26
Điện áp  : 220-240V
   

AEX03C205
1.550.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C203

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C203

Công suất  : 3W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L350xW142xH20
Điện áp  : 220-240V

AEX01C203
355.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM 2 MẶT 203AE

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM 2 MẶT 203AE

Công suất  : 3W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L350xW142xH20
Điện áp  : 220-240V

ALEX 203AE
329.000 ₫
Liên hệ
BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG 205C

BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG 205C

ALEM 205C
1.450.000 ₫
Liên hệ
BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG ALEM8W

BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG ALEM8W

ALEM8W
1.450.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM   103AE

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM 103AE

Công suất  : 3W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L350xW142xH20
Điện áp  : 220-240V

ALEX 103AE
319.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 205A

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 205A

ALEM205A
Liên hệ
ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 628B

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 628B

ALEm628B
655.000 ₫
Liên hệ
BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG C203

BỘ ĐỀN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP DỰ PHÒNG C203

AEM01C203
1.450.000 ₫
Liên hệ
ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C103

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM C103

Công suất  : 3W Led
 Thời gian sạc  : 24H
 Loại đèn  : 2 mặt
 Thời gian sử dụng  : >= 2h
 Kích Thước  : L350xW142xH20
Điện áp  : 220-240V

AEX01C103
355.000 ₫
Liên hệ