LED Downlight

LED DOWNLIGHT GẮN NỔI 12W

LED DOWNLIGHT GẮN NỔI 12W

 Công suất  : 12W
 Quang thông  : 960Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD08C0123/4/6 6W
265.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT GẮN NỔI 12W

LED DOWNLIGHT GẮN NỔI 12W

 Công suất  : 12W
 Quang thông  : 960Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD09C0123/4/6 6W
285.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN AD14E 24W

LED DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN AD14E 24W

AD14E0243/4/6
375.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN AD14C 30W

LED DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN AD14C 30W

 Công suất  : 30W
 Quang thông  : 2400Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K

AD14C0303/4/6
645.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN AD15C 24W

LED DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN AD15C 24W

 Công suất  : 24W
 Quang thông  : 2640Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD15C0243/4/6
415.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16C 24W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD16C 24W

 Công suất  : 24W
 Quang thông  : 2400Lm
 Quang hiệu  : 100 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K

AD16C0243/4/6
365.000 ₫
Liên hệ
LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD17C 9W

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN AD17C 9W

 Công suất  : 9W
 Quang thông  : 720Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Sanan
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AD17C0093/4/6
165.000 ₫
Liên hệ
LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 28W

LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 28W

 Công suất  : 28W
 Quang thông  : 2240Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : COB
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K

ADC01C0283/4/6
575.000 ₫
Liên hệ
LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 20W

LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 20W

 Công suất  : 20W
 Quang thông  : 1600Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : COB
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K

ADC01C0203/4/6
435.000 ₫
Liên hệ
LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 12W

LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 12W

 Công suất  : 12W
 Quang thông  : 960Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : COB
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K

ADC01C0123/4/6
345.000 ₫
Liên hệ
LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 9W

LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 9W

 Công suất  : 9W
 Quang thông  : 720Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : COB
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K

ADC01C0093/4/6
315.000 ₫
Liên hệ
LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 7W

LED COB DOWNLIGHT ÂM TRẦN 7W

 Công suất  : 7W
 Quang thông  : 560Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 50.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : COB
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K

ADC01C0073/4/6
195.000 ₫
Liên hệ