Đèn chiếu điểm

GRILLSPOT 2x15W

GRILLSPOT 2x15W

 Công suất  : 2x15 W
 Quang thông  : 2x1200Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG02C2153/4/6
1.050.000 ₫
Liên hệ
GRILLSPOT 2x10W

GRILLSPOT 2x10W

 Công suất  : 2x10 W
 Quang thông  : 2x800Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG02C2103/4/6
765.000 ₫
Liên hệ
GRILLSPOT 3x10W

GRILLSPOT 3x10W

 Công suất  : 3 x 10 W
 Quang thông  : 3 x 800Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG02C3103/4/6
1.050.000 ₫
Liên hệ
GRILLSPOT 3x15W

GRILLSPOT 3x15W

 Công suất  : 3 x 15 W
 Quang thông  : 3 x 1200Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG02C3153/4/6
1.450.000 ₫
Liên hệ
GRILLSPOT 1x15W

GRILLSPOT 1x15W

 Công suất  : 1x15 W
 Quang thông  : 1x1200Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG02C1153/4/6
605.000 ₫
Liên hệ
GRILLSPOT 1x10W

GRILLSPOT 1x10W

 Công suất  : 1x10 W
 Quang thông  : 1x800Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG02C1103/4/6
435.000 ₫
Liên hệ
SPOT LIGHT 9W

SPOT LIGHT 9W

 Công suất  : 9 W
 Quang thông  : 720Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AS01C0093/4/6
275.000 ₫
Liên hệ
SPOT LIGHT 12W

SPOT LIGHT 12W

 Công suất  : 12 W
 Quang thông  : 960Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AS01C0123/4/6
385.000 ₫
Liên hệ
SPOT LIGHT 6W

SPOT LIGHT 6W

 Công suất  : 6 W
 Quang thông  : 480Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  : Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AS01C0063/4/6
215.000 ₫
Liên hệ
GRILLSPOT AG03C3 3x20W

GRILLSPOT AG03C3 3x20W

 Công suất  : 3x20 W
 Quang thông  : 3x1600Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG03C3203/4/6
2.150.000 ₫
Liên hệ
GRILLSPOT AG03C3 3x15W

GRILLSPOT AG03C3 3x15W

 Công suất  : 3x15 W
 Quang thông  : 3x1200Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG03C3153/4/6
1.650.000 ₫
Liên hệ
GRILLSPOT 2x20W

GRILLSPOT 2x20W

 Công suất  : 2x20 W
 Quang thông  : 2x1600Lm
 Quang hiệu  : 80 Lm/W
 Tuổi thọ  : >= 30.000h
 Hệ số công suất  : >= 0.5
 CRI  : >= 80
 Chip Led  :Epistar
 Nhiệt độ màu  : 3000K/4000K/6000K


AG03C2203/4/6
1.450.000 ₫
Liên hệ