Nhà Máy Sanyo

Công ty TNHH Linh kiện điện tử Sanyo-HQ Việt Nam sẽ đầu tư 95 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất mắt thần quang học và các thiết bị, linh kiện điện tử liên quan. Dự án được thực hiện trên diện tích 144 nghìn m2 tại Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên - Bắc Giang).
Theo kế hoạch, nhà máy 1 sẽ hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị vào tháng 2/2009, hoạt động sản xuất vào tháng 4/2009. Nhà máy 2 sẽ đi vào sản xuất 1 năm sau đó.