Nhà máy Nhựa Tiền Phong

Hiện nay, Công ty đã thiết lập 06 nhà máy từ Bắc tới Nam để nâng cao năng lực sản xuất, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của thị trường

Miền Bắc Gồm 04 nhà máy với tổng diện tích gần 350.000 m2. Năng lực sản xuất: 80.000 tấn/1 năm
Miền Trung có 01 nhà máy với tổng diện tích đạt 62.089,3 m2. Năng lực sản xuất: 15.000 tấn/1 năm
Miền Nam có 01 nhà máy với tổng diện tích đạt 37.000 m2. Năng lực sản xuất: 17.000 tấn/1 năm