Tòa Nhà Bộ Ngoại Giao

Bộ Ngoại giao Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Dự án trụ sở mới của Bộ Ngoại giao tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Công trình được làm bằng kết cấu thép chống động đất trị giá 376 tỷ  đồng, có mức đầu tư hơn 4000 tỷ đồng, thi công từ tháng 8/2009. Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao nhằm đảo bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan đầu não về đối ngoại.