Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh

Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City Television, viết tắt: HTV) là đài truyền hình của Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiền thân của Đài là Đài Truyền hình Việt Nam (THVN9) dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, ra đời năm 1965, phát hình buổi đầu tiên vào ngày 7/2/1966, chấm dứt ngày 29/4/1975, một ngày trước khi chế độ VNCH sụp đổ. Khi đó, ngoài Sài Gòn, THVN9 còn có mặt tại nhiều tỉnh thành khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Pleiku, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ... tạo ra mạng lưới phủ sóng rộng khắp miền Nam, trong lúc truyền hình ở miền Bắc chưa hết giai đoạn thử nghiệm và đến năm 1973 mới bắt đầu phát sóng.